Utbildning – Program

Masterprogrammet i infektionsbiologi (120 hp)

Uppsala Universitet
September 2018 – Juni 2020

Biomedicin­programmet (180 hp)

Uppsala Universitet
September 2015 – Juni 2018

Naturvetenskaps­programmet

Vansbro Utbildningscenter
Augusti 2012 – Juni 2015

Utbildning – Kurser

Energi och miljö (7,5 hp)

Uppsala Universitet
September 2018 – November 2018

Sociologi – Ledarskap och organisationsteori (7,5 hp)

Mittuniversitetet
Juni 2018 – Augusti 2018

Statsvetenskap – Miljöpolitik (7,5 hp)

Mittuniversitetet
Juni 2018 – Augusti 2018

Introduktion till hållbar utveckling (5 hp)

Högskolan Borås
Juni 2018 – Augusti 2018

Aktie- och värdepappers­kunskap (7,5 hp)

Linnéuniversitetet
Januari 2018 – April 2018

Grafisk design (7,5 hp)

Linnéuniversitetet
Hösten 2017

Företagsekonomi – Externredovisning (7,5 hp)

Mittuniversitetet
Hösten 2017

Företagsekonomi – Marknadsföring (7,5 hp)

Mittuniversitetet
Våren 2017

Juridisk översiktskurs (15 hp)

Mittuniversitetet
Sommaren 2016

Grundläggande forskningsmetodik (1,5 hp)

Högskolan Dalarna
September 2013