Masterexamensarbete – Algae in Chicken Feed

Uppsala Universitet
Våren 2020

Motion om att fasa ut engångsplast

Vansbro kommun
Maj 2019

Motion om ett klimatneutralt Vansbro

Vansbro kommun
Februari 2019

Rapport om CCS

Uppsala Universitet
Hösten 2018

Examensarbete – Structure, function and antigenicity of a novel small RNA

Uppsala Universitet
Maj 2018

PM – Digital marknadsföring

Mittuniversitetet
Våren 2017