Motion om att fasa ut engångsplast

Vansbro kommun
Maj 2019

Motion om ett klimatneutralt Vansbro

Vansbro kommun
Februari 2019

Rapport om CCS

Uppsala Universitet
Hösten 2018

Examensarbete – Structure, function and antigenicity of a novel small RNA

Uppsala Universitet
Maj 2018

PM – Digital marknadsföring

Mittuniversitetet
Våren 2017