Evolution

Hur skapades de olika arterna av djur, växter, svampar, bakterier och andra organismer här på Jorden? Det är en mycket intressant fråga som gäckat människor under århundraden. Finns det en allsmäktig skapare som skapade allt ur dennes fantasi? Finns det utomjordiska varelser som påverkade djurens tidiga år på ett sätt att det har skapat de arter vi ser idag? Är allt baserat på slumpen?

Människor trodde länge att det var en eller flera allsmäktiga skapare. Det var inte förrän på 1800-talet som människor började förstå på allvar att alla organismer inte har sett ut som de gör under hela Jordens livstid. Bland andra Charles Darwin var en av de som förelog att det var en selektiv process som låg bakom varför organismer är som de är idag. Denna process kallas naturlig selektion och denna föreslogs även givit upphov till evolutionen.

Vad är då evolution? Evolution är den process som ser till att starka och anpassningsbara organismer får möjlighet att leva vidare, medan svagare och mindre anpassningsbara organismer dör ut. Detta fungerar genom att vissa egenskaper förs vidare från generation till generation då organismerna förökar sig. Vissa av dessa egenskaper leder till skador på foster och andra problem som förhindrar att organismen lever vidare, medan andra egenskaper leder till starka individer som har lätt att föröka sig. Bland dessa individer kommer den individ med ”starka egenskaper” ha ett övertag när det kommer till att få föröka sig och därför kommer dessa egenskaper leva vidare, medan de ”svaga egenskaperna” kommer försvinna. Denna process kallas även för naturlig selektion, eftersom omgivningen kommer att ”välja”, eller selektera, vilka individer som kommer att kunna leva vidare.

Hur kan det då finnas skillnader i egenskaper mellan olika individer. Dessa egenskaper finns samlade i organismens gener och det finns tusentals olika gener. Dessa gener finns samlade i organismens genom, på molekylen DNA. En kopia av denna molekyl finns i varje cell i kroppen. Denna molekyl kan skadas på olika sätt, exempelvis att det blir fel i kopieringen av DNA när det ska bli fler celler eller på grund av olika sorters strålning. Dessa små fel kan ge upphov till nya gener, vilket kan leda till nya egenskaper. Är dessa egenskaper positiva för organismen, kommer de nya generna leva vidare och om egenskaperna är negativa, kommer de inte leva vidare.

Detta är kort om hur evolutionen fungerar. Tveka inte att ställa frågor! 🙂